Εγκατάσταση prometheus στο Centos 7

Εγκατάσταση prometheus στο Centos 7

Σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης του prometheus θα δούμε πως να κάνουμε εγκατάσταση την εφαρμογή, για να μπορέσουμε να εμφανίζουμε διάφορες τιμές με το grafana. Οι οδηγίες έχουν αρκετή λεπτομέρεια και μπορούν να βοηθήσουν σε οποιοδήποτε τεχνικό επίπεδο και αν βρίσκεσαι. Αρχική εγκατάσταση του prometheus Στην παρακάτω εγκατάσταση θα τρέχουμε το prometheus ως non root […]