Πως να φτιάξω την ώρα στο Laptop

Πως να φτιάξω την ώρα στο Laptop

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να χαλάσει η ώρα σε ένα laptop. Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι τα προβλήματα με την μπαταρία του laptop. Αν η μπαταρία του laptop σας είναι παλιά ή φθαρμένη, ενδέχεται να χάσει την ικανότητα να διατηρεί την ώρα σωστά και θα αναρωτίεσαι συχνά πως να φτιάξω την ώρα […]