10 βασικές και χρήσιμες εντολές του ssh client

10 βασικές και χρήσιμες εντολές του ssh client

Το SSH είναι η πιο βασική υπηρεσία στα linux/unix λειτουργικά συστήματα και τα αρχικά SSH σημαίνουν Secure Socket Shell. Το ssh το χρησιμοποιούμε για να έχουμε πρόσβαση Encrypted μέσω της κλασικής πόρτας 22. Φυσικά μπορεί να αλλάξει η πόρτα! H υπηρεσία ssh είναι υπεύθυνη για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε ένα σύστημα. Να εκτελούμε με εντολές […]