10 βασικές και χρήσιμες εντολές του ssh client

10 βασικές και χρήσιμες εντολές του ssh client

Το SSH είναι η πιο βασική υπηρεσία στα linux/unix λειτουργικά συστήματα και τα αρχικά SSH σημαίνουν Secure Socket Shell. Το ssh το χρησιμοποιούμε για να έχουμε πρόσβαση Encrypted μέσω της κλασικής πόρτας 22. Φυσικά μπορεί να αλλάξει η πόρτα! H υπηρεσία ssh είναι υπεύθυνη για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε ένα σύστημα. Να εκτελούμε με εντολές […]

Linux fonts φτιάξε πιο όμορφες γραμματοσειρές

Linux fonts φτιάξε πιο όμορφες γραμματοσειρές

Έχουμε κατεβάσει την αγαπημένη μας διανομή, έχουμε κάνει την εγκατάσταση μας απροβλημάτιστα, αλλά τι κάνουμε με τα linux fonts. Στο laptop μας είτε στο σταθερό υπολογιστή μας και στην πρώτη επανεκκίνηση όμως, μπορεί να μην μας ικανοποιεί η εμφάνιση των γραμματοσειρών, δηλαδή τα fonts. Ίσως να μην εμφανίζονται όμορφα στην οθόνη μας για κάποιο λόγο […]

Πως θα μάθεις αν ο linux server είναι φυσικός server ή virtual server

Πως θα μάθεις αν ο linux server είναι φυσικός server ή virtual server

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία στροφή στους server και από φυσικοί servers τείνουν να γίνουν οι περισσότεροι virtual servers δηλαδή εικονικές μηχανές ή εικονικοί servers. Virtual servers είναι για παράδειγμα, οι Cloud servers, οι VPS, servers εγκατεστημένοι μέσα σε ένα vmware – esxi. Ακόμα και servers που είναι εγκατεστημένοι μέσα σε ένα virtual box. Ωστόσο […]

Monitor Linux Server με Prometheus Grafana και node exporter

Monitor Linux Server με Prometheus Grafana και node exporter

Σε αυτόν τον πλήρη οδηγό θα περιγράψουμε πώς να κάνουμε εγκατάσταση ένα πλήρες monitor σύστημα για έναν server που τρέχει linux. Τα εργαλεία που θα εγκατασταθούν είναι το grafana, το prometheus και το node exporter. Το Grafana είναι ένα λογισμικό που μπορεί να προβάλει διάφορες τιμές και να εγκατασταθούν alerts και alarms. Η εγκατάσταση του […]